layoutelementlayoutelement
Kjærgaard Speedway Grand Prix 

Billetsalg

Billetsalget til Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix 2017 den 24. juni 2017 er i fuld gang.

Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix - billetbetingelser

 1. "Arrangøren" er ACH Event med hjemsted på adressen Langmarksvej 59, 8700 Horsens.
 2. Ved at købe billet og/eller deltage i arrangementet accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne herunder.
 3. Arrangøren forbeholder sig ret til at nægte en billetindehaver adgang og kan i visse tilfælde foretage kropsvisitation af hensyn til tilskuernes sikkerhed.  Arrangøren vil endvidere være berettiget til at bortvise personer, der er under indflydelse af stoffer eller alkohol, eller som efter arrangørens rimelige vurdering opfører sig på en måde, der gør deres fortsatte tilstedeværelse upassende.
 4. Billetter må ikke videresælges, byttes eller overføres.  At gøre dette eller at ændre eller ødelægge overfladen på en billet, vil gøre den ugyldig. Billetpriserne er med forbehold for ændringer uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt forud for købet.
 5. Det er billetindehaverens ansvar at tjekke sin egen billet, da fejl ikke altid kan rettes, og arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tabte eller stjålne billetter.
 6. Billetter må ikke bruges som præmier i konkurrencer uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 7. Alle publiceringsrettigheder til fotografier og lyd- eller videooptagelser, herunder, men ikke kun, på internettet, tilhører udelukkende arrangøren og enhver form for materiale filmet eller optaget til arrangementet må kun anvendes til personlig, ikke-kommerciel fornøjelse for den pågældende billetindehaver.  Ved at indfinde sig på området indvilliger billetindehaveren i at blive fotograferet, filmet eller registreret som besøgende ved arrangementet.
 8. Billetter refunderes ikke og er underlagt arrangørens ret til at ændre eller ændre programmet pga. begivenheder eller omstændigheder uden for dens kontrol uden at være forpligtet til at refundere penge eller bytte billetter. 
 9. Hvis begivenheden bliver udskudt refunderes billetprisen eller eventuelle yderligere udgifter ikke til billetindehaveren.
 10. Hvis begivenheden bliver annulleret (og ikke kørt på en alternativ løbsdato) refunderes billetprisen, men der ydes ingen tilbagebetaling for andre udgifter, som billetindehaveren måtte have haft i forbindelse med arrangementet.  Billetindehaveren kan få billetten refunderet i op til en måned efter det aflyste arrangement.
 11. Hvis begivenheden bliver afbrudt efter heat 16, refunderes billetprisen ikke. Ifølge de aktuelle FIM Speedway World Championship Grand Prix regler ("FIM regler") er point scoret ved afslutningen af heat 16 tilstrækkelige til at bestemme resultatet, og løbet kan betragtes som afsluttet. Det vil til enhver tid være de gældende FIM Regler, der afgør hvornår løbet anses for afsluttet.
 12. Selvom Arrangøren træffer alle rimelige forholdsregler, kan der ske uundgåelige ulykker og skader (herunder, som følge af støj eller grus fra banen).  Billetindehaveren deltager i arrangementet på egen risiko. Arrangøren, dennes medarbejdere, underleverandører eller agenter er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader, uanset hvordan de er forvoldt.
 
 


Horsens Kommunes byvåben

Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix
AC Horsens Event
Langmarksvej 59
8700 Horsens

Tlf. 7562 6020
Åbningstider: Tirsdag kl. 8-12 · Onsdag kl. 13-16.30 · Torsdag kl. 13-16.30 · Fredag kl. 10-14

Email: info@achevent.dk